CPZThanatopraxie voor collega Thanatopracteurs

Aangezien jij als collega thanatopracteur ook wel eens een dagje vrij wil, teveel opdrachten hebt, andere werkzaamheden/verplichtingen hebt of misschien wel eens op vakantie wil, ook daarvoor stel ik me beschikbaar.

Hierbij gelden voor mij wel enkele voorwaarden namelijk, niet op thuislocaties en niet in de avonduren of nachten. Verder werk ik hierbij met mijn eigen vertrouwde vloeistoffen en producten.

De eventuele controles en nazorg zullen door de thanatopracteur waarvoor ik ingeschakeld ben, zelf dienen te gebeuren i.v.m. planning van mijn eigen werkzaamheden. Flexibiliteit is hiervoor zeker aanwezig, informeer gerust.